Bezpečnostní systémy

Pocit bezpečí je jedním ze základních aspektů klidného a spokojeného života. Elektronické zabezpečovací a požární systémy chrání Váš majetek v době Vaší nepřítomnosti nebo spánku, kdy je nejvíce ohrožen.

Čím dál tím více přibývá trestné činnosti, zejména majetkové. Dnešní doba již naštěstí poskytuje moderní, účinné a zároveň cenově již dobře dostupné nástroje, jak svůj majetek zajistit. Elektronické zabezpečovací systémy (zkráceně PZTS) jsou dnes již běžným vybavením nejen ve firmách, ale díky příznivým cenám i v domácnostech. Takové systémy dokáží velice efektivně chránit Vás majetek a upozornit v případě narušení hlídaného prostoru na Váš mobil, mail či upozornit bezpečnostní agenturu.

Moderní zabezpečovací systémy umožňují, kromě standardního zabezpečení objektu pomocí pohybových detektorů, dveřních a okenních spínačů, detektorů tříštění skla i další možnosti pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Zabezpečovací ústředny podporují připojení čteček přístupových systémů, připojení detektorů úniku hořlavých plynů, detektorů zvýšené hladiny oxidu uhličitého, ale i například záplavové detektory, které dokáží Váš majetek ochránit např. v případě havárií vody, případně dokáží sepnout čerpadlo, když začne docházet k vytopení sklepních prostor při povodních.

Zabezpečovací systémy lze připojit na Pult centralizované ochrany a zajistit tak okamžitý výjezd zásahové jednotky bezpečnostní agentury, dále lze zajistit zaslání alarmu na Váš mobilní telefon nebo, případě těch vyspělejších, lze i zaslat E-mail a především celý stav objektu monitorovat vzdáleně po internetu pomocí klientské stanice a určeného SW.

Souhrn našich služeb v této oblasti:

  • Návrh možného vylepšení stávajícího nebo zcela nového řešení zabezpečení Vašeho majetku
  • Revizní zprávy
  • Stavební a přípravné práce pro realizaci bezpečnostních systémů
  • Správa a servis bezpečnostních systémů
  • Realizace strukturované kabeláže

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů.