Zpracování osobních údajů – GDPR

Dne 25. května 2018 vstupuje v platnost uvnitř všech států Evropské Unie Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které se dotkne každého, kdo osobní údaje zpracovává. ProCommunica, s.r.o. patří také mezi společnosti, které jsou povinny toto nařízení respektovat.

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů společností ProCommunica, s.r.o.

ProCommunica, s.r.o. zpracovává osobní údaje svých klientů, obchodních partnerů, dodavatelů pouze za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, doplňkové obchodní činnosti a s tím spojených zákonných a smluvních požadavků, resp. v oprávněném zájmu.

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nesrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.


V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů) souhlasím se zpracováváním osobních údajů.